Ładowanie...

Szamba betonowe w świetle przepisów


Jeśli w rejonie naszego domu, posesji czy posiadanego przez nas hotelu nie ma kanalizacji, to szambo betonowe w większości przypadków okazuje się najlepszym rozwiązaniem. Niezwykle istotne jest, że decyzje dotyczące chociażby wielkości zbiornika, jak i jego dokładnego usytuowania na posesji należy podjąć jeszcze zanim zaczniemy budowę na danej działce, czyli w czasie przygotowywania planów. Jeśli jednak konieczność stworzenia takiego zbiornika wyniknie, gdy budowa będzie już zakończona, to należy zgłosić sytuację w odpowiednim urzędzie.

Co mówią przepisy?

Kluczowe jest, że jeśli nie istnieje możliwość podłączenia budynku do istniejącej kanalizacji, to właściciel zobowiązany jest do wybudowania na terenie posesji bezodpływowego zbiornika lub przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi budowy szamba, do jednego zbiornika można podłączyć kilka budynków, jeśli należą one do jednego właściciela i znajdują się na tej samej działce budowlanej. Kolejną ważną kwestią regulowaną przez przepisy jest usytuowanie szamba. W przypadku działek rekreacyjnych powinno się ono znajdować co najmniej 5 metrów od okien i przynajmniej 2 metry od drogi i granicy działki. Dodatkowo wskazane jest, że szambo musi zastać umieszczone co najmniej 15 metrów od studni z wodą pitną. Należy również zachować odpowiednie odległości od rurociągów z gazem oraz wodą, oraz od przewodów elektrycznych.

Inne uregulowania dotyczące szamb

W przepisach określone są również zasady dotyczące budowy określonych wielkości szamb. Jeśli pojemnik będzie miał maksymalnie 10 metrów sześciennych, to wystarczy zgłosić go w urzędzie, jeśli natomiast ma być większy, to konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na jego budowę. Stosując się do norm prawnych należy pamiętać, że dno oraz ściany szamba muszą być całkowicie szczelne, zaś sam zbiornik należy przykryć odpowiednią klapą, w której to umieszcza się specjalny otwór z możliwością otwierania, który będzie służył do wypompowywania nieczystości.

Wróć