Ładowanie...
Betonowy zbiornik na gnojowice

Betonowe zbiorniki na gnojówkę: wymogi i zalety

Data publikacji: 07.12.2023r.

W dzisiejszych czasach rolnicy zwracają szczególną uwagę na skuteczne gospodarowanie gnojówką, będąc świadomi jej potencjalnych korzyści dla gleby. Jednakże aby mieć pewność, że gnojowica jest właściwie zabezpieczona, należy ją odpowiednio przechowywać. Do tego świetnie sprawdzi się zbiornik betonowy. W tym artykule opowiemy o jego zaletach i aspektach ekologicznych, a także o tym, jakie są wymogi prawne dotyczące kontenerów na gnojówkę.

Zbiorniki na gnojowicę: wymogi prawne

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane szczelne zbiorniki na gnojówkę nie wymagają pozwolenia na budowę. Należy je natomiast zgłosić do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Ponadto w kwestii budowy takich zbiorników obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. Jak stanowi §6 w rozdziale drugim, zbiorniki na gnojowicę powinny znajdować się przynajmniej:

  • 4 m od granicy działki sąsiedniej,
  • 5 m od silosów na zboże pasze i kiszonki,
  • 10 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi na działkach sąsiednich (nie mniej niż 15 m od okien i drzwi),
  • 15 m od magazynów środków spożywczych oraz budynków służących przetwórstwu artykułów rolno-spożywczych*.

Niektóre tereny podlegają dodatkowym regulacjom, na przykład tym dotyczącym ochrony środowiska. Dlatego przed rozpoczęciem budowy zaleca się skonsultowanie projektu z lokalną jednostką zarządzającą budownictwem.

Zalety betonowych zbiorników w przechowywaniu gnojówki

Betonowe zbiorniki na gnojowicę zdobywają uznanie wśród rolników, zarówno ze względu na solidność, jak i korzyści ekonomiczne. Beton, charakteryzujący się niezwykłą wytrzymałością, jest gwarantem długotrwałego użytkowania. Oznacza to niewielkie koszty eksploatacyjne. Równocześnie zdolność tego materiału do utrzymywania stabilnej temperatury wewnątrz kontenera staje się kluczowym elementem, wpływającym na jakość zgromadzonego obornika. Zbiorniki betonowe są bardzo szczelne, zatem zapewniają gwarancję bezpieczeństwa przechowywania gnojówki. Należy jednak wspomnieć, że muszą być one zbrojone.

Porównanie betonowych kontenerów z innymi materiałami

Przed dokonaniem wyboru materiału zbiornika na gnojówkę warto rozważyć różnice między betonem a innymi dostępnymi opcjami. Metalowe kontenery mogą być podatne na korozję, zwłaszcza w przypadku agresywnych substancji chemicznych. Plastikowe zbiorniki, mimo że są lżejsze, mogą być mniej trwałe, a także bardziej podatne na uszkodzenia mechaniczne. Beton w tej perspektywie wyróżnia się jako materiał solidny, trwały i odporny na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Betonowy zbiornik na szambo

Ekologiczne aspekty zbiorników na gnojowicę

To, że obornik jest traktowany jako nawóz, nie oznacza, że nie może mieć złego wpływu na środowisko. Nieodpowiednio przechowywany stanowi zagrożenie nie tylko dla lokalnego ekosystemu, ale również dla bezpieczeństwa mieszkańców pobliskich terenów. Aby zadbać o środowisko, zbiorniki na gnojowicę muszą być wykonane z materiałów najmniej mu szkodzących, a do tego powinny cechować się hermetycznością. Pod tymi względami beton jest najlepszą decyzją, zwłaszcza w porównaniu do plastiku. Oprócz tego kontenery należy przykryć – pokrywa ogranicza nieprzyjemny zapach i zabezpiecza przed przenikaniem szkodliwych związków do powietrza, a zatem do otoczenia.

W trosce o środowisko i efektywne gospodarowanie obornikiem wybór betonowych zbiorników na gnojówkę nabiera szczególnego znaczenia. Bez wątpienia ich solidność oraz niskie koszty eksploatacyjne są kluczowymi czynnikami mającymi wpływ na ich popularność wśród rolników. Wybierając taki zbiornik, ma się pewność, że będzie on długotrwały i bezpieczny. Ostatecznie należy też ocenić swoje potrzeby oraz warunki działkowe. Inwestycja w betonowe zbiorniki to naprawdę dobra opcja w kwestii przechowywania obornika.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, Rozdział drugi §6.