Ładowanie...
przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków od A do Z!

Data publikacji: 28.10.2023r.

Oczyszczanie ścieków to istotny aspekt współczesnej ekologii i ochrony środowiska. W miarę wzrostu liczby ludności generowane ilości odpadów płynnych stale rosną. Mimo tego wiele miejsc wciąż pozostaje bez dostępu do sieci kanalizacyjnej. W takim przypadku odpowiedzialność za usunięcie nieczystości spoczywa na właścicielu działki. Innowacyjnym rozwiązaniem tego problemu jest ekologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków. Zobacz, co musisz o niej wiedzieć!

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków i kiedy się ją buduje?

Jak sama nazwa wskazuje, przydomowa oczyszczalnia ścieków (również znana jako ekologiczne szambo betonowe) to system, który odpowiedzialny jest za rozprowadzenie i zneutralizowanie ścieków generowanych przez gospodarstwo domowe. Nie każdy dom czy też budynek mieszkalny musi ją mieć na własność – jest ona wymagana, gdy niemożliwe okazuje się podpięcie do sieci kanalizacyjnej. Małe zgrupowanie domów również może podlegać tylko pod jedną przydomową oczyszczalnię.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – Prawo wodne

Jeśli chodzi o przydomową oczyszczalnię ścieków, ustawa Prawo wodne stanowi, że każdy wprowadzający ścieki do wód i ziemi zobowiązany jest zapobiegać ich zanieczyszczeniom. Zatem gdy nie ma w pobliżu sieci kanalizacyjnej, taka oczyszczalnia jest prawnie wymagana. Aby ją wybudować, należy ubiec się o pozwolenie wodnoprawne. Warto też wspomnieć, że budowę musisz zgłosić do organu administracji architektoniczno-budowlanej. Jeśli warunki działkowe są zgodne z wymogami, formalności przebiegają bardzo sprawnie.

Jak przerobić szambo na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia środowiska jest nieprawidłowe odprowadzanie nieczystości. Zatem zanim zbudujesz przydomową oczyszczalnię ścieków z szamba, które już znajduje się na Twojej działce, musisz upewnić się, że zbiornik jest szczelny. Aby przerobić szambo, wystarczy przymocować do niego zbiornik rewizyjny oraz system rozsączający. Mimo zgłoszonego już wcześniej szamba o jego przebudowie należy również powiadomić odpowiedni organ.

Kolejnym ważnym czynnikiem przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków jest odległość. System nie może znajdować się bliżej niż 2 metry od granicy działki lub drogi publicznej ani też bliżej niż 15 metrów od studni. Dreny rozsączające muszą być umieszczone przynajmniej 1,5 metra ponad poziomem wód gruntowych. Zastosowanie się do tych wytycznych zagwarantuje bezpieczeństwo Tobie i innym, ponieważ nie narażasz wtedy żadnej przestrzeni na zanieczyszczenie czy degradację.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią istotne rozwiązanie w kontekście ochrony środowiska wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Oparte na szczelnych, betonowych zbiornikach, gwarantują odpowiednie odprowadzanie nieczystości. Budowa tego systemu może wydawać się droga, jednakże inwestycja zwraca się szybko. Dlatego z pewnością warto ją rozważyć.